Wypróbuj
menu

Jednoosobowa działalność gospodarcza – osoba fizyczna czy prawna

08.11.2022
Jednoosobowa działalność gospodarcza – osoba fizyczna czy prawna

Osoby zainteresowane założeniem swojej pierwszej działalności, najczęściej mają wiele pytań. Jedno z nich dotyczy formy prawnej swojej firmy. Czy po zarejestrowaniu działalności, będzie to nadal firma prowadzona przez osobę fizyczną, czy może prawną? Jednoosobowa działalność gospodarcza – osoba fizyczna czy prawna? W jaki sposób należy definiować swoją działalność, a także na co zwracać uwagę i jakie są różnice pomiędzy byciem osobą fizyczną, a osobą prawną?

Czy jednoosobowa działalność gospodarcza to osoba fizyczna?

Dokładnie takie pytanie należy zadać na samym początku rozważań. Odpowiedź na nie jest tylko jedna i twierdząca. Czym jest osoba fizyczna? Jest nią każdy człowiek, który się rodzi na Ziemi. Osoba fizyczna nabywa pełnie praw z chwilą pełnoletności. Od tego momentu w pełni za siebie odpowiada, jak i ponosi odpowiedzialność za swoje czyny. Praw tych nie traci w momencie założenia działalności gospodarczej. Osoba fizyczna przez cały czas pozostaje nadrzędną dla swojej działalności i za nią odpowiada. Nie ma zatem konieczności nazywania jej osobą prawną. Podsumowując zatem, jednoosobowa działalność gospodarcza to osoba fizyczna i nic nie może tego zmienić.

Jednoosobowa działalność gospodarcza a osoba fizyczna

Jakie prawa i obowiązki wiążą się natomiast z tym, że jednoosobowa działalność gospodarcza to osoba fizyczna?

 • Osoba fizyczna może decydować o swojej firmie sama – z uwagi na to że jednoosobowa działalność gospodarcza to najprostsza forma przedsiębiorstwa, jej właściciel we własnym zakresie i bez konieczności porozumiewania się z innymi osobami może decydować o JDG. Dotyczy to kierunku jej rozwoju, inwestowania pieniędzy, strategii promocyjnej i wszelkich innych spraw, związanych z działalnością i księgowością.
 • Osoba fizyczna a firma – odpowiedzialność – poza wszelkimi prawami, które osoba fizyczna nabywa wobec swojej jednoosobowej działalności gospodarczej, nie można również zapominać o odpowiedzialności, która ponosi się za swoją firmę. To przede wszystkim odpowiedzialność administracyjna, karna i skarbowa. Jednym z najważniejszych obowiązków każdego przedsiębiorcy jest bowiem należyte prowadzenie rachunkowości firmowej i rozliczanie się z podatków. Jakiekolwiek uchybienia zawsze muszą być wyjaśniane przez właściciela. Ponadto, nawet jeśli powierzył on firmową rachunkowość zewnętrznemu biuru księgowemu, w dalszym ciągu to on bierze odpowiedzialność za decyzje i działania, gdyż on jest właścicielem, czyli organem założycielskim.

Jakie obowiązki ma osoba fizyczna prowadząca jednoosobowa działalność gospodarcza? Jak już wyżej wspomnieliśmy, odpowiada ona za całokształt swojej firmy. Ewentualne spory z klientami, które znajdą rozwiązanie w sądzie, jednoznacznie obciążają właściciela, zmuszając go do wykonania postanowienia sądu. Na przykład do wypłaty rekompensaty, zadośćuczynienia lub uznania reklamacji złożonej przez klienta, wraz ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Działalność gospodarcza – osoba fizyczna może ją łatwo założyć

Jak dziś wygląda zarejestrowanie jednoosobowej działalności gospodarczej? Czy jest to skomplikowane, czasochłonne i wymaga wielu wizyt w urzędzie? Na szczęście nie. Dziś każdy, kto chce zostać przedsiębiorcą i sprawdzić się w tej roli, może to bardzo łatwo uczynić. W tym celu nie potrzebuje nawet wychodzić z domu. Wszystko co musi zrobić to wypełnić formularz online, dostępny na stronie CEIDG, a następnie poczekać na zarejestrowanie swojej firmy i nadanie numeru Regon i zarejestrowanie firmy jako płatnika podatku VAT, jeśli o to występował. Obecnie działalność gospodarcza może być zarejestrowana na wiele innych sposobów. Jakich? Jeden z nich to np. poprzez internetowe konto bankowe. Osoby fizyczne korzystające z tego rozwiązania, mogą również liczyć na fachową pomoc doradców biznesowych. Pomogą oni np. w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania firmy.

Działalność gospodarcza osób fizycznych a podatki

Zakładając firmę jednoosobową, czyli JDG, należy określić sposób rozliczania się firmy z podatków. Do wyboru jest kilka możliwości, takich jak karta podatkowa lub skala podatkowa – księga przychodów i rozchodów oraz podatek liniowy. Nie w każdym rodzaju działalności będziemy mogli wybierać pomiędzy tymi opcjami. Niektóre branże, określane kodami PKD, mają z góry narzuconą formę rozliczania się z podatków, której nie można zmienić na inną. Będąc świadom odpowiedzialności, którą osoba fizyczna ponosi za swoją firmę, rzetelne rozliczanie podatków jest podstawą w prowadzeniu JDG.

Czy firma to osoba fizyczna?

W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych tak właśnie jest. Każda jednoosobowa działalność gospodarcza z założenia jest prowadzona przez osobę fizyczną i to ona za nią odpowiada. Kim jest zatem osoba prawna? Są to firmy, które nabywają prawa w momencie ich stworzenia – uchwałą lub aktem założycielskim.

Najpopularniejsze przykłady „osób prawnych”

 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółki akcyjne,
 • spółki europejskie,
 • banki,
 • spółdzielnie,
 • przedsiębiorstwa państwowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • fundacje,
 • uczelnie wyższe,
 • kościoły,
 • stowarzyszenia,
 • związki zawodowe,
 • partie polityczne.

Osoba fizyczna a działalność gospodarcza – kto ją może założyć?

W Polsce działalność gospodarcza jednoosobowa może być założona przez osobę fizyczną, która uzyskała pełnoletność, zatem skończyła 18 lat. Od tego momentu nabiera ona pełnię praw