Wypróbuj
menu

Jak zawiesić działalność? Zawieszenie firmy 2024

08.11.2022
Jak zawiesić działalność? Zawieszenie firmy 2024

Prowadzenie własnego biznesu jest szansą na uzyskanie płynności finansowej, a także pełnej swobody pracy. Niestety – przedsiębiorstwo nie zawsze przynosi takie efekty, jakich byśmy sobie życzyli. Co wtedy zrobić? Zanim pomyślimy o ostateczności, czyli likwidacji firmy, warto rozważyć jej zawieszenie. Polskie prawo umożliwia przedsiębiorcom skorzystanie z tej opcji, która – jakby nie patrzeć – może okazać się o wiele lepszym rozwiązaniem, aniżeli całkowite zamknięcie biznesu. W dzisiejszym artykule porozmawiamy sobie o tym, jak zawiesić działalność gospodarczą i na jak długo można to zrobić. Zapraszamy do lektury.

Zawieszenie działalności gospodarczej – jakie korzyści daje?

Zanim przejdziemy do tego, jak zawiesić firmę, pomówmy chwilę o tym, co to tak naprawdę oznacza. Według prawa jest to przerwa od prowadzenia działalności na czas określony lub nieokreślony. W pewnych okolicznościach taki zabieg niesie ze sobą pewne korzyści, o których warto wspomnieć.

Najważniejszą korzyścią, jaka przysługuje przedsiębiorcom, którzy decydują się na zawieszenie działalności gospodarczej, jest brak konieczności opłacania podatków, a także składek ZUS (w tym ubezpieczenia społecznego, chorobowego, emerytalnego czy rentowego). Co więcej, przerwa od prowadzenia firmy sprawia, że nie musisz martwić się również o opłaty związane z ubezpieczeniem zdrowotnym, a także składaniem deklaracji ZUS oraz VAT. Zawieszenie firmy jest korzystne również pod względem zatroszczenia się o inne sfery życia (głównie o czas dla najbliższych).

Czy każdy przedsiębiorca może zawiesić działalność gospodarczą?

Mówiąc o tym, jak zawiesić działalność, musimy wspomnieć o rzeczy najważniejszej: zawieszenie firmy możliwe jest wtedy, gdy nie zatrudniamy żadnego pracownika. Wynika to bezpośrednio z art. 22 ust. 2 ustawy Prawo przedsiębiorców. Co jednak ważne, przepisy prawne dodają również, że z zawieszenia przedsiębiorstwa mogą skorzystać osoby zatrudniające wyłącznie takich pracowników, którzy przebywają na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym.

Z przestoju korzystają głównie przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze. Jak wspomnieliśmy wyżej – zawieszenie przedsiębiorstwa jest korzystne w pewnych sytuacjach, do których zaliczyć można:

 • problemy zdrowotne,
 • konieczność podjęcia dłuższej opieki nad dzieckiem,
 • charakter sezonowy firmy,
 • utratę płynności finansowej,
 • zdarzenia losowe.

Na jak długo można zawiesić firmę?

Na jak długo można zawiesić działalność gospodarczą w 2024 roku? Zgodnie z polskimi przepisami zawieszenie może nastąpić zarówno na czas nieokreślony, jak i określony – okres ten jednak nie może być krótszy niż 30 dni.

Jeżeli przerwa od prowadzenia firmy jest określona czasowo, okres ten w przypadku przedsiębiorców wpisanych do KRS (Krajowego Rejestru Sądowego) wynosi od 30 dni do 24 miesięcy, czyli dwóch lat.

W przypadku konieczności sprawowania długiej opieki nad dzieckiem, zawieszenie wykonywania działalności może wydłużyć się na okres do 3. lat (maksymalnie do ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym maluch kończy 6. rok życia). Jeżeli opieka dotyczy dziecka niepełnosprawnego, firmę można zawiesić nawet na 6 lat (maksymalnie do czasu, w którym podopieczny kończy 18. rok życia).

Jakie są skutki zawieszenia firmy?

Zawieszenie działalności gospodarczej przynosi przedsiębiorcom szereg ulg i uproszczeń w rozliczeniach. Najważniejszymi korzyściami jest zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne przez cały okres zawieszenia, co oznacza, że składki te nie są naliczane. Dodatkowo, przedsiębiorcy nie muszą składać deklaracji VAT (pliku JPK_V7) za okresy, w których działalność była zawieszona, co stanowi znaczną ulgę administracyjną. Zawieszenie zwalnia również z obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, choć należy pamiętać o konieczności obliczenia podatku za ten okres na koniec roku podatkowego. Nie jest wymagane sporządzanie spisu z natury na dzień zawieszenia, chyba że zawieszenie obejmuje koniec i początek roku podatkowego. Przychody i koszty uzyskane w okresie zawieszenia nie wpływają na podstawę wyliczenia składki zdrowotnej i powinny być wykazywane oddzielnie. Co ważne, zawieszenie działalności jest procesem tymczasowym i odwracalnym, co oznacza, że przedsiębiorca może w każdej chwili wznowić swoją działalność. Mimo licznych ulg, przedsiębiorcy nie są całkowicie zwolnieni z formalności i muszą pamiętać o prawidłowym rozliczeniu się z urzędem skarbowym oraz ZUS.

Zawieszenie działalności a ubezpieczenia społeczne

Zawieszenie działalności gospodarczej wpływa znacząco na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy, ponieważ w momencie zawieszenia, przedsiębiorca zostaje wyrejestrowany z ubezpieczeń społecznych prowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Oznacza to, że od dnia zawieszenia działalności aż do dnia poprzedzającego jej wznowienie, przedsiębiorca nie ma obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. W przypadku, gdy zawieszenie nastąpiło w trakcie miesiąca, przedsiębiorca musi proporcjonalnie rozliczyć składki za ten miesiąc, na podstawie liczby dni prowadzenia działalności. Co do składki na ubezpieczenie zdrowotne, prawo do ubezpieczenia zdrowotnego wygasa po 30 dniach od zawieszenia działalności. W takiej sytuacji, przedsiębiorca może zgłosić się jako członek rodziny, zarejestrować się w urzędzie pracy lub zdecydować na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, które wymaga opłacania pełnej składki, niezależnie od tego, czy zawieszenie nastąpiło w trakcie miesiąca, czy z jego końcem. W efekcie, zawieszenie działalności gospodarczej skutkuje wyrejestrowaniem przedsiębiorcy z ubezpieczeń społecznych, co eliminuje obowiązek opłacania składek w okresie zawieszenia.

Kiedy zawiesić działalność gospodarczą? Terminy

Zgłoszenie zawieszenia działalności gospodarczej to ważny krok dla przedsiębiorców, którzy chcą tymczasowo przerwać prowadzenie swojej firmy. Proces ten rozpoczyna się od złożenia odpowiedniego wniosku, którym w Polsce jest formularz CEIDG-1 dla jednoosobowych działalności gospodarczych lub odpowiedni dokument dla spółek zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Terminy są kluczowym elementem procesu. Zawieszenie działalności rozpoczyna się od daty wskazanej we wniosku, ale nie może to być data wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca nie może wnioskować o zawieszenie działalności z datą wsteczną. Dlatego decyzja o zawieszeniu powinna być przemyślana i zaplanowana z odpowiednim wyprzedzeniem.

Zakończenie zawieszenia działalności również jest regulowane przez datę wskazaną we wniosku. Przedsiębiorca powinien zdecydować, na jak długo chce zawiesić działalność, pamiętając o ograniczeniach czasowych (np. maksymalnie 24 miesiące dla spółek zarejestrowanych w KRS). Jeżeli nie jest pewny, kiedy będzie mógł wznowić działalność, może wybrać dłuższy okres, a następnie, jeśli sytuacja na to pozwoli, wcześniej wznowić działalność, składając stosowny wniosek o jej wznowienie.

Jak zawiesić działalność? Możesz to zrobić przez Internet

„Zawieszenie działalności online”, „jak zawiesić działalność gospodarczą przez Internet” – w ten bądź podobny sposób spora część przedsiębiorców poszukuje odpowiedzi na swoje pytania. W dobie dzisiejszej technologii takie rozwiązanie jest jak najbardziej możliwe – a także opłacalne. Dzięki dostępnym usługom internetowym możesz w łatwy, szybki i wygodny sposób zawiesić swoją firmę – i to wszystko bez wychodzenia z domu. Jak zawiesić działalność przez Internet?

Jak zawiesić działalność gospodarczą krok po kroku?

W dzisiejszym artykule przedstawiamy ścieżkę postępowania dla działalności jednoosobowych, bo te – jak napisaliśmy wyżej – najczęściej decydują się na zawieszenie.

Zawieszenie działalności gospodarczej przez Internet zaczyna się od wejścia na stronę https://prod.ceidg.gov.pl/, czyli CEIDG (pod warunkiem że przedsiębiorca jest wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

Tutaj opcje są dwie: zawieszenie firmy online może odbyć się bez logowania na wspomnianej stronie lub po zalogowaniu np. za pomocą profilu zaufanego. Omówmy te dwa przypadki.

Opcja 1, czyli jak zawiesić działalność gospodarczą online bez logowania?

2) Następnie po lewej stronie okna powinna wyświetlić się krótka lista dostępnych akcji, w tym „Zawieś działalność gospodarczą”.

3) W przypadku, gdy nie jesteś zalogowany, Twoim oczom powinny wyświetlić się dwie możliwości: złożenie wniosku anonimowo lub poprzez zalogowanie się do systemu. Jeżeli nie chcesz się logować, musisz liczyć się z koniecznością odwiedzenia Urzędu Gminy w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku. Po wybraniu odpowiedniej opcji powinno wyświetlić się okienko, w którym trzeba będzie podać NIP firmy.

4) Po podaniu numeru strona automatycznie przekieruje Cię do wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej. Co ważne, wiele pozycji powinno być już uzupełnionych (system zaciągnie dane, które ujęte są w CEIDG). Na końcu wniosku będzie pole, w którym można zaznaczyć okres przestoju działalności. Jeżeli go nie uzupełnisz, będzie to równoznaczne, z tym że okres zawieszenia jest bezterminowy. Jeśli uznasz, że wniosek jest gotowy, zatwierdź dokument. Na końcu zostaniesz poproszony o podpis elektroniczny (za pomocą Profilu Zaufanego, bankowości internetowej lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

5) Po tym wszystkim system CEIDG poinformuje Cię o wysłaniu wniosku (potwierdzenie otrzymasz również na e-mail podany podczas rejestracji w bazie).

Opcja 2, czyli jak zawiesić działalność online wraz z zalogowaniem się na stronie CEIDG?

Droga postępowania w przypadku zalogowania jest bardzo podobna do tej, którą opisaliśmy wyżej – różnicą są nieznaczne, o czym dowiesz się z poniższych zrzutów ekranu.

1) Po zalogowaniu na stronie powinien zostać wyświetlony „Panel przedsiębiorcy”. Znajdują się tam dane o Twojej firmie – po lewej stronie (podobnie jak w opcji bez logowania) powinno pojawić się menu z operacjami na wpisie, w tym „Zawieś działalność gospodarczą”.

2) Po kliknięciu danej opcji, na stronie powinno pojawić się kolejne okienko – zamiast pola, w którym należałoby podać numer NIP, tym razem pojawia się informacja o „Wstępnym przygotowaniu danych”. W tym miejscu można skorzystać z jednej z trzech opcji (wypełnieniu wniosku na podstawie konta, dodatkowych zmian we wpisie lub braku zmian).

3) W zależności od wybrania opcji zmian pojawi się okienko edycji danych, po zatwierdzeniu zostaniesz przekierowany do wniosku. Jeżeli jednak niczego nie chcesz zmieniać, kliknij „Dalej”. Kolejne kroki wyglądają tak samo, jak w przypadku osób niezalogowanych. Co ważne, logując się, nie musisz martwić się o wizytę w Urzędzie Gminy, co jest znacznym ułatwieniem i wygodą.

Zawieszenie działalności – potrzebne dokumenty

Aby zawiesić działalność gospodarczą, przedsiębiorca musi złożyć następujące dokumenty:

 • jeśli działalność jest zarejestrowana w CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej): Formularz CEIDG-1 – Wniosek o wpis do CEIDG/wniosek o zmianę wpisu,
 • jeśli działalność jest zarejestrowana w KRS (Krajowy Rejestr Sądowy):Wniosek o zawieszenie działalności składany w KRS.

Niezależnie od formy rejestracji, przedsiębiorca nie musi podawać przyczyny zawieszenia działalności. Maksymalny okres zawieszenia działalności to 24 miesiące dla spółek w KRS i brak limitu dla działalności w CEIDG.

Co zrobić, by odwiesić firmę?

Aby odwiesić zawieszoną działalność gospodarczą, należy złożyć wniosek o wznowienie działalności w CEIDG. Można to zrobić na 3 sposoby:

 • online – przez serwis Biznes.gov.pl, korzystając z kreatora wniosku,
 • osobiście w urzędzie,
 • listownie.

Jeśli firma została zawieszona na czas określony, działalność zostanie automatycznie wznowiona w wybranym dniu bez konieczności składania dodatkowego wniosku. Natomiast jeśli zawieszenie było na czas nieokreślony lub chcesz zmienić datę wznowienia, musisz złożyć wniosek do CEIDG.

Wniosek powinien zawierać:

 • imię i nazwisko przedsiębiorcy, PESEL, datę urodzenia,
 • dodatkowe określenia firmy,
 • numer REGON i NIP.

Wniosek wysłany listownie musi być podpisany notarialnie, a w wersji elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Firma zostanie wznowiona najczęściej dzień po złożeniu wniosku, gdy dane pojawią się w systemie CEIDG. Pamiętaj, że po wznowieniu działalności musisz zgłosić nowych pracowników do ZUS oraz sprawdzić ważność koncesji i zezwoleń