Wypróbuj
menu

Okresy przedawnienia dla faktur w Niemczech

28.06.2023
Okresy przedawnienia dla faktur w Niemczech

Okresy przedawnienia dla faktur w Niemczech - to musisz wiedzieć!

Przedawnienie faktur może stanowić ogromne wyzwanie dla przedsiębiorców. Jeszcze do 2002 roku okres ten wynosił 30 lat – jednak wraz z reformą prawa zobowiązań został on skrócony do zaledwie 3 lat. Chcielibyśmy przyjrzeć się bliżej temu, co należy wziąć pod uwagę, jakie przepisy obowiązują w Austrii i Szwajcarii oraz jakich porad w tym zakresie udzielają eksperci.

Okresy przedawnienia roszczeń – co to oznacza?

Jeśli nie dochodzisz przedawnionego roszczenia w prawnie określonym terminie, tracisz do niego wszelkie roszczenia na zawsze. Faktura ulega przedawnieniu. Po upływie terminu przedawnienia dłużnik ma prawo odrzucić Twoje roszczenie, powołując się na zarzut przedawnienia. Z drugiej strony, przedawnienie chroni również dłużników przed roszczeniami, które mogą być niezrozumiałe po upływie dłuższego czasu.

 

Dokładne terminy, w których roszczenie ulega przedawnieniu, są regulowane przez niemiecki kodeks cywilny. Paragrafy 194 i nast. niemieckiego kodeksu cywilnego wyjaśniają limity czasowe, zapewniając tym samym jasność wierzycielom i dłużnikom. Przybliżamy przepisy w tym zakresie.

Kiedy faktura w Niemczech ulega przedawnieniu?

Zarówno roszczenia materialne, jak i niematerialne mogą z czasem ulec przedawnieniu. W codziennym obrocie gospodarczym najczęstszymi roszczeniami są niezapłacone faktury. Ale kiedy dokładnie faktura ulega przedawnieniu? Okres przedawnienia faktur wynosi 3 lata i rozpoczyna się z końcem roku kalendarzowego, w którym faktura została wystawiona.

 

Przykładowo, faktura z dnia 16.09.2020 r. uległaby przedawnieniu z końcem dnia 31.12.2023 r.

Jak zapobiec przedawnieniu faktury w Niemczech?

Istnieją dwie możliwości uniknięcia przedawnienia długu: z jednej strony można zawiesić bieg terminu przedawnienia, a z drugiej strony można również uzyskać wznowienie biegu tego terminu.

 

Zawieszenie biegu terminu przedawnienia roszczenia

 

Samodzielnie sporządzone upomnienie nie zawiesza biegu terminu przedawnienia, nawet jeśli zostało wysłane listem poleconym lub doręczone osobiście. Bieg przedawnienia roszczenia można zawiesić m.in. poprzez wydanie sądowego nakazu zapłaty lub złożenie pozwu. Wystąpienie o wydanie nakazu zapłaty jest stosunkowo proste i zazwyczaj stanowi tańszy i szybszy sposób na uzyskanie pieniędzy. Jeśli nakaz zapłaty nie zostanie wydany, nadal istnieje możliwość złożenia pozwu. Należy jednak pamiętać, że aby upewnić się, że wniosek o wydanie nakazu zapłaty już zawiesza bieg terminu przedawnienia roszczeń, należy dołożyć wszelkich starań, aby spełnić wszystkie wymogi prawne. 

 

Na przykład, roszczenie prawne musi być precyzyjnie zdefiniowane i dokładnie określone ilościowo. W przeciwnym razie istnieje ryzyko ponownego złożenia pozwu, a tym samym utraty cennego czasu, w którym biegnie okres przedawnienia. Profesjonalny partner windykacyjny może zająć się tymi formalnościami za Ciebie.

 

Zarówno procedury windykacyjne, jak i postępowanie sądowe zawieszają bieg terminu przedawnienia, a tym samym zamrażają go. Po zakończeniu postępowania termin przedawnienia biegnie dalej dokładnie w tym samym miejscu, w którym został wcześniej przerwany. Okres przedawnienia roszczeń zostaje zatem przedłużony o okres wstrzymania.

 

Osiągnięcie nowego początku okresu przedawnienia

W pewnych okolicznościach bieg terminu przedawnienia może rozpocząć się na nowo. Może tak być na przykład w przypadku, gdy dłużnik dokona płatności ratalnej, wpłaci odsetki lub inne zabezpieczenie. W takim przypadku można założyć, że uznaje on roszczenie. Ten przypadek zakłada jednak, że bieg terminu przedawnienia rozpoczął się już w momencie dokonania płatności. Alternatywnie, okres przedawnienia rozpoczyna się na nowo, jeśli uzyskano sądowe lub urzędowe postępowanie egzekucyjne.

Ile wynosi ZUS przy jednoosobowej działalności gospodarczej

Ostrzeżenie przed przedawnieniem faktury w Niemczech

Najlepszym sposobem na uniknięcie przedawnienia rachunku jest złożenie wniosku o sądowy nakaz zapłaty w odpowiednim czasie. Możesz również złożyć wniosek o sądowy nakaz zapłaty, aby zapobiec przedawnieniu długów. W tym przypadku decydująca nie jest data doręczenia nakazu dłużnikowi, ale dzień złożenia wniosku. Warunkiem jest jednak spełnienie wszystkich wymogów prawnych.

 

Jeśli zauważysz niespłacony dług dopiero pod koniec okresu przedawnienia, nadal możesz podjąć skuteczne działania w ostatnich dniach roku. Często jednak trzeba liczyć się z opóźnieniami wynikającymi ze zwiększonej liczby zamówień lub doręczeń pocztowych. Dlatego zawsze warto powierzyć zaległe faktury profesjonalnemu partnerowi.

 

Martwisz się o konkretną sprawę? W takim razie nie wahaj się z nami skontaktować. Bez żadnych zobowiązań doradzimy w każdej sprawie. Następnie możesz spokojnie zdecydować, czy chcesz z nami współpracować.