Wypróbuj
menu

Czy jednoosobowa działalność gospodarcza to mikroprzedsiębiorstwo?

08.11.2022
Czy jednoosobowa działalność gospodarcza to mikroprzedsiębiorstwo?

W ostatnim czasie bardzo wiele mówiło się na temat mikroprzedsiębiorstw. Między innymi w kontekście wsparcia finansowego z tytułu tarczy antykryzysowej. Mikroprzedsiębiorstwa mogły liczyć na różne formy pomocy, takie jak czasowe zwolnienie z płacenia składek ZUS, dofinansowanie do wypłat wynagrodzenia dla pracowników oraz zapomoga finansowa wysokości 5000 złotych. Przy tej okazji wielu przedsiębiorców, prowadzących JDG zadawało jedno pytanie: czy jednoosobowa firma to mikroprzedsiębiorstwo?

Mikroprzedsiębiorca a jednoosobowa działalność gospodarcza – definicja

W myśl polskiego prawa, za mikroprzedsiębiorstwa uznawane są firmy, które średniorocznie zatrudniały do 10 pracowników. Co jednak w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych, które nikogo nie zatrudniają i są tworzone wyłącznie przez założyciela? Mamy tutaj dobrą wiadomość: mikroprzedsiębiorstwa a jednoosobowa działalność nie wyklucza się. To w dalszym ciągu to samo! Prowadząc JDG, mamy jednocześnie status mikroprzedsiębiorcy. Czy daje nam to jakieś korzyści? Oczywiście że tak!

Jednoosobowa działalność gospodarcza a mikroprzedsiębiorca – korzyści

Zastanówmy się teraz co może zyskać właściciel firmy na tym, że mikroprzedsiębiorca jednoosobowa działalność to to samo?

  • Darmowe konto bankowe – bardzo wiele banków posiada w ofercie darmowe konto firmowe dla mikroprzedsiębiorstw. Wydaje się to niewielką zachętą? Nic podobnego. W dobie zerowych stóp procentowych, coraz większa liczba banków wprowadza opłaty za prowadzenie rachunków. Dzięki temu że jednoosobowa działalność to mikroprzedsiębiorca, można korzystać z firmowego rachunku za darmo. Bezpłatne przelewy, bezpłatna karta, bezpłatne prowadzenie rachunku. Oszczędności z tego tytułu mogą sięgać nawet kilkudziesięciu złotych miesięcznie.
  • Dotacje i wsparcie finansowe – jednoosobowa działalność mikroprzedsiębiorca może liczyć na pomoc ze strony rządu, a także innych organizacji pozarządowych. Najlepszym tego przykładem była pomoc z tytułu tarczy antykryzysowej i 5000 złotych bezzwrotnej zapomogi, przysługującemu każdemu mikroprzędsiębiorcy. Pieniądze te należało przeznaczyć na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności.
  • Koszty działalności – już wiemy czy jednoosobowa działalność jest mikroprzedsiębiorcą. Oczywiście że tak. Pozostałe korzyści, które z tego tytułu może czerpać, to zaliczanie pewnych wydatków w koszta działalności. To m.in. abonament telefoniczny, możliwość zakupu samochodu na leasing i obniżenie raty o część podatku VAT, a także pozostałe wydatki, np. na media wliczane w koszt.

Mikroprzedsiębiorca a jednoosobowa działalność gospodarcza

O czym należy pamiętać, kiedy zakładamy firmę i ma to być na początku JDG? Fakt że nie będziemy zatrudniać pracowników, w żaden sposób nie ogranicza Twojego prawa do tytułowania się mikroprzedsiębiorcą. Pamiętaj o tym, że właśnie mikroprzedsiębiorstwa w Polsce tworzą największą grupę zarejestrowanych firm i odpowiadają za lwią część PKB. Mikroprzedsiębiorca a jednoosobowa działalność to żaden powód do wstydu, obaw i wątpliwości. Mając ten tytuł, możesz korzystać z różnorodnych form wsparcia, dotacji i pomocy zagranicznych.

Samozatrudnienie, czyli czy jednoosobowa działalność to firma

Po raz kolejny należy odpowiedzieć twierdząco na to pytanie. Ucieszy to tych, którzy mogą skorzystać z formy samozatrudnienia w dotychczasowym zakładzie pracy. Przejście z formy umowy o pracę na własną działalność i kontrakt, może oznaczać wzrost zarobków, poprzez korzystanie z odliczeń podatkowych. Firma jednoosobowa będąca mikroprzedsiębiorcą, nie otrzymuje jednak tych samych uprawnień co pracownik etatowy. Nie posiada ustawowego prawa do urlopu wypoczynkowego, prawa do odpraw i innych korzyści, bezpośrednio wynikających z prawa pracy.