Wypróbuj
menu

Polski Ład a jednoosobowa działalność gospodarcza

08.11.2022
Polski Ład a jednoosobowa działalność gospodarcza

Na początku roku 2021 usłyszeliśmy o pierwszych założeniach dużego projektu legislacyjnego, tak zwanego „Polskiego Ładu”. Nowy program reklamowany był od początku jako plan odbudowy polskiej gospodarki po pandemii COVID-19 i zapewnienie lepszych warunków życia dla obywateli. Małym przedsiębiorcom obiecywano duże korzyści podatkowe i wiele nowych możliwości na rozwój firmy. Teraz wiemy już, że szereg ustaw i poprawek wejdzie w życie w 2022 roku, a podatników czeka prawdziwa rewolucja – mnóstwo nowych regulacji, a także liczne ulgi. Jak w tym wszystkim odnajdą się osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą?

Polski Ład – najważniejsze zmiany podatkowe

Polski Ład wprowadza wiele zmian do ustaw o PIT, CIT i VAT. Oprócz licznych zmian w opodatkowaniu zarobków osób na etacie zmieni się też wiele w zasadach rozliczania jednoosobowej działalności gospodarczej. Nowelizacja wprowadza zmiany w bardzo wielu ustawach takich jak: ustawa o podatku dochodowym, o ordynacji podatkowej, o systemie ubezpieczeń społecznych, o zryczałtowanym podatku, kodeksie karnym skarbowym czy świadczeniach opieki zdrowotnej. Jak widać nowe przepisy dotyczą praktycznie każdego, i będą miały wpływ na wiele dziedzin naszego życia. Na początek przybliżymy główne zmiany, które zakłada ten projekt:

 • podniesienie kwoty wolnej od podatku dla osób fizycznych do 30 tys. zł,
 • wzrost progu, po którym obowiązywać będzie stawka podatku 32% do kwoty 120 tys. zł,
 • nowy sposób rozliczania dla osób samotnie wychowujących dziecko – możliwość odliczenia stałej kwoty 1500 zł,
 • dodatkowe możliwości zwolnień od podatku dla osób fizycznych – ulga na powrót, ryczałt od przychodów zagranicznych czy przejściowy ryczałt od ujawnionych dochodów,
 • wprowadzenie tak zwanej „ulgi dla klasy średniej”,
 • zmiany w zasadach w ustalaniu składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców,
 • możliwość skorzystania z estońskiego CIT przez spółki komandytowe, proste spółki akcyjne oraz spółdzielnie i zniesienie limitu przychodów,
 • likwidacja prawa podatnika do odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Co oznacza Nowy Polski Ład dla jednoosobowych działalności gospodarczych?

Nowy Polski Ład przewiduje liczne zmiany w prawie podatkowym, przez co wielu przedsiębiorców obawia się, że znacznie zwiększą się koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Zostaną bowiem wprowadzone nowe obowiązki związane z rozliczeniem podatkowym oraz opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne. Wątpliwości widać zdecydowanie po licznych wnioskach o likwidację działalności oraz zmianę formy opodatkowania. Rzeczywiście, wiele firm na tym straci, jednak dobrze dostosowując się do przepisów, można również zyskać. Planowane zmiany wejdą w życie już 1 stycznia 2022 r.

Warto dokładnie przyjrzeć się i przeanalizować skutki nadchodzących zmian dla działalności rozliczających podatek dochodowego na różnych zasadach. Czasu na przystosowanie będzie naprawdę niewiele, dobrze więc zawczasu orientować się kto straci i w jaki sposób można się przed tym uchronić, minimalizując efekty nadchodzących obciążeń.

Składka zdrowotna dla osób prowadzących działalność

Jedna z najistotniejszych zmian dotyczy wysokości składki zdrowotnej dla osób prowadzących działalność gospodarczą – będzie ona uzależniona od wybranego sposobu opodatkowania. Przedsiębiorcy rozliczający się według skali podatkowej lub podatkiem liniowym zapłacą składkę proporcjonalną do dochodu, natomiast w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzależniona będzie ona od wielkości uzyskiwanych przychodów. Od stycznia nie będzie jej można również odliczyć od podatku, przez co wzrosną obciążenia dla przedsiębiorców niezależnie od wykorzystywanej metody opodatkowania.

Nowe przepisy zmieniają również obowiązujący termin zapłaty składki zdrowotnej. Spowodowane jest to tym, że obecnie należy policzyć ją od dochodu, co wymagać może więcej czasu. Dotąd składki musiały zostać opłacane najpóźniej do 10 dnia danego miesiąca, teraz termin przesunięty zostanie na 20 dzień.

Polski Ład a podatek liniowy

Ostatnimi czasy podatek liniowy był bardzo często wybierany przez przedsiębiorców. Ten sposób rozliczenia swoją popularność zawdzięczał przede wszystkim prostocie – rozliczając się za pomocą podatku liniowego, nie trzeba pamiętać o progach w skali podatkowej, a w przypadku braku uzyskanego przychodu nie ma obowiązku zapłaty podatku. Czy dalej będzie to opłacalny sposób rozliczania po wejściu w życie Polskiego Ładu?

Po wprowadzony zmianach dla podatników rozliczających się liniowo składka zdrowotna wyniesie 4,9 proc. od dochodu, a minimalna kwota składki to 270 zł. Jednocześnie zlikwidowana zostanie możliwość odliczania składki zdrowotnej od podatku a w przypadku podatku liniowego także możliwość skorzystania z kwoty wolnej od podatku. Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe czynniki łatwo obliczyć, że stała stawka 19% realnie będzie zdecydowanie wyższa, a forma ta nie pozwala na skorzystanie z praktycznie żadnych ulg. Oznacza to, że dla większości przedsiębiorców podatek liniowy przestanie być już opłacalny.

Miesięczny dochód: Miesięczna składka zdrowotna:
poniżej 5 510 zł zawsze 270 zł
8 000 zł 392 zł
12 000 zł 588 zł
15 000 zł 735 zł
25 000 zł 1 225 zł
35 000 zł 1 715 zł

 

Zasady ogólne – jak Nowy Ład wpłynie na najpopularniejszą formę opodatkowania?

Podatnicy rozliczający się według skali podatkowej, czyli na zasadach ogólnych będą mogli skorzystać z kwoty wolnej od podatku w wysokości 30.000 zł, a drugi próg podatkowy wzrośnie z 86 tys. do 120 tys. zł. Dodatkowo przedsiębiorca dostanie możliwość skorzystania z tak zwanej „ulgi dla klasy średniej”, która ma być wyrównaniem strat poniesionych przez brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej. Przysługiwać będzie osobom, które uzyskały w danym roku dochód pomiędzy 68.412 zł a 133.692 zł. Jest to jedyna forma opodatkowania, która pozwala osobom prowadzącym działalność gospodarczą na skorzystanie z tej ulgi.

Podatnicy, którzy zdecydują się na rozliczenie na zasadach ogólnych, nadal będą płacić składkę zdrowotną w wysokości 9% od miesięcznego dochodu, podobnie jak pracownicy etatowi na umowę o pracę i zatrudnieni na umowach zlecenia.

Miesięczny dochód: Miesięczna składka zdrowotna:
3 010 zł 270,90 zł
5 000 zł 450 zł
7000 zł 640 zł
10 000 zł  900 zł
13 000 zł 1170 zł
15 000 zł 1 350 zł
20 000 zł 1 800 zł
30 000 zł 2 700 zł

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

W przypadku rozliczenia na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przypisywana jest inna stawka podatkowa, w zależności od rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej a wysokość podatku wylicza się od przychodów niepomniejszonych o koszty uzyskania przychodów. Z tego typu opodatkowania nie mogą skorzystać jednak niektóre działalności wyszczególnione w ustawie (art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym), a także biznesy, których przychody przekraczają kwotę 2 000 000 euro.

Dla przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem składka zdrowotna wyniesie 9% i uzależniona będzie od rocznego przychodu. Obliczana będzie od 60%, 100% lub 180% podstawy wymiaru (przeciętnego wynagrodzenia). Osoby rozliczające swoją działalność z wykorzystaniem tej formy opodatkowania mogą spodziewać się następujących składek:

 • przychód rocznie do 60 000 zł – 305,56 zł,
 • przychód rocznie od 60 001 zł do 300 000 zł – 509,27 zł,
 • przychód rocznie od 300 000 zł – 916,68 zł.

Spółka alternatywą dla jednoosobowej działalności?

Biorąc pod uwagę wszystkie aspekty i spore obciążenia finansowe, jakie nakłada na jednoosobowe firmy Polski Ład, coraz więcej przedsiębiorców rozważa możliwość przekształcenia swojej działalności w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Udziałowiec sp. z o.o. nie podlega bowiem składce na ubezpieczenie społeczne i składce zdrowotnej. Będzie to rozwiązanie korzystne dla podatników, dla których ryczałt byłby nieopłacalny z uwagi na wysokie koszty ponoszone w związku z prowadzeniem działalności, a także dla osób planujących pozostawienie środków w spółce w celu dalszego jej rozwoju. Możliwe jest to dzięki wypłacie udziałowcowi będącemu jednocześnie członkiem zarządu wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu. Prowadzenie spółki z o.o jest jednak bardziej skomplikowane niż jednoosobowa działalność, wymaga większej księgowości, a także podlega ścisłej kontroli rynkowej.

Polski Ład – którzy przedsiębiorcy zyskają?

Jedyną grupą przedsiębiorców mogących liczyć korzyści związane z nowymi przepisami są ci najskromniej zarabiający rozliczający się według skali podatkowej. Nie jest to jednak kwota, która powalałaby na kolana i zapowiadane przez ustawodawcę nowe możliwości rozwoju. Trzeba jednak podkreślić, że rozliczenie według skali pozwala na skorzystanie również z licznych ulg podczas składania zeznania, co niestety nie jest możliwe w przypadku innych form. Ogólnie można jednak zdecydowanie stwierdzić, że najbliższy okres będzie bardzo trudny dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Polski Nowy Ład – komu zaszkodzi?

Pozostała grupa przedsiębiorców niestety musi się liczyć ze wzrostem kosztów prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Na straty muszą szykować się głównie rozliczający według 19-procentowej liniowej stawki PIT, a także ci, którzy wybrali ryczałt. Wynika to z braku możliwości skorzystania z kwoty wolnej od podatku, a także odliczenia składki zdrowotnej.

Każdy indywidualny przypadek najlepiej skonsultować osobiście z zawodowym doradcą podatkowym, który wykorzysta posiadaną wiedzę i doświadczenie, wskazując przedsiębiorcy rozwiązanie dostosowane do jego indywidualnych potrzeb. Tylko przemyślana decyzja i analiza zarówno krótkotrwałych, jak i długofalowych efektów pozwoli jak najlepiej zareagować na zmieniające się przepisy i przygotować się na wpływ Nowego Polskiego Ładu.

Staw czoła nowym przepisom z nowoczesną aplikacją do faktur TAXON!

Wszystkie powyższe zmiany mogą wiązać się z wieloma komplikacjami związanymi z księgowością Twojej działalności. Nagłe pojawienie się nowych przepisów może przyprawiać o ból głowy nawet dobrze zorientowanego księgowego. Zapewne w tych ciężkich czasach przydałaby Ci się pomocna dłoń, dlatego przedstawiamy Ci naszą innowacyjną aplikację do faktur online Taxon. Jak działa biuro rachunkowe online z Taxon? To intuicyjne i proste w obsłudze narzędzie, które ułatwi Ci współpracę z księgowością przez Internet – wystawiając fakturę, trafia ona bezpośrednio do Twojego biura rachunkowego. To również wiele innych funkcji, do których masz dostęp w każdej chwili w swoim telefonie. Nasze narzędzie pozwoli Ci na wygodne i szybkie fakturowanie całkowicie online oraz na pełną kontrolę nad finansami Twojej działalności gospodarczej. Zapraszamy!