Wypróbuj
menu

Jak zamknąć jednoosobową działalność gospodarczą?

08.11.2022
Jak zamknąć jednoosobową działalność gospodarczą?

Miniony rok okazał się niezwykle trudny dla przedsiębiorców. Epidemia koronawirusa, lockdown, rygorystyczne obostrzenia rządowe, a także ostrożność konsumentów – to wszystko sprawiło że tysiące mikro przedsiębiorców stanęło w obliczu trudnej decyzji: zamknięcia swoich firm. Ten, kto kiedykolwiek prowadził własny biznes, doskonale wie jak trudne jest jego zamknięcie. Niestety w wielu przypadkach jest to jedyne wyjście, chroniące przed dalszymi problemami finansowymi.

Zamknięcie działalności gospodarczej – kiedy jest wskazane?

Wydaje się że odpowiedź na to pytanie zna każdy przedsiębiorca. Kiedy jego firma przestaje prosperować tak jak należy, a dochody systematycznie się zmniejszają, likwidacja działalności  staje się  coraz bardziej dojrzałym pomysłem. Zamykając firmę w odpowiednim czasie, można uniknąć dalszego generowania długów i wysokich kosztów. Kosztów, które jeśli nie zostaną na czas obcięte, mogą wpędzić w spiralę zadłużenia.

Poniżej przedstawiamy najczęstsze powody zamykania swoich firm

1. Likwidacja działalności gospodarczej z powodu spadku obrotów

Dziś jest to jeden z najczęściej wymienianych powodów, dla których przedsiębiorcy decydują się na zakończenie działalności gospodarczej. Systematycznie zmniejszanie się obrotów prowadzi nieuchronnie do tego, że firma zaczyna przynosić straty i trzeba dokładać do jej działania. O ile są to tymczasowe problemy, trwające kilka miesięcy, być może przedsiębiorca sobie z nimi poradzi, wspierając się swoimi oszczędnościami. Jeśli jednak spadek obrotów trwa nieustannie przez rok, wskazuje to na poważniejszy problem. Brak możliwości jego rozwiązania prowadzi do wyrejestrowania firmy.

2. Wyrejestrowanie firmy z powodu śmierci właściciela

Jedną z naturalnych przyczyn zamknięcia działalności gospodarczej jest śmierć jej właściciela. W takich przypadkach likwidacja JDG następuje automatycznie, w momencie wystawienia aktu zgonu. Co wówczas dzieje się z ewentualnymi zobowiązaniami, które firma mogła posiadać? Jeśli są spadkobiercy właściciela, przechodzą oni na spadkobierców, którzy uznali spadek

3. Likwidacja działalności gospodarczej po nieudanym starcie

Pomimo najszczerszych chęci i podejmowania wielu prób, nie zawsze udaje się stworzyć dobrze prosperujący biznes. Na drodze do tego może stać wiele przeciwności, również tych obiektywnych, jak wyżej wspomniana pandemia. W roku 2020 wyrejestrowanie działalności w największym stopniu dotyczyły branży gastronomicznej. Przedsiębiorcy, którzy otworzyli swoje firmy początkiem 2020 roku, już po 6 miesiącach musieli zamykać firmy z powodu niemożliwości prowadzenia działalności.

Jak zamknąć działalność gospodarczą?

Jednoosobowe działalności gospodarcze są najprostszą, a jednocześnie najłatwiejszą w zarządzaniu, otwieraniu i zamykaniu form biznesu. Aby otworzyć JDG, a także ją zamknąć, można skorzystać z możliwości oferowanych przez CEIDG. Co to takiego? Jest to Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, która posiada własny, rozbudowany serwis internetowy. Po zalogowaniu się do niego, możliwe jest zarówno otwieranie firmy, jej zawieszanie, a także wyrejestrowanie działalności.

A. Zamknięcie działalności przez internet

Obecnie najszybszą i najbezpieczniejszą formą zamknięcia firmy, jest zrobienie tego przez internet. W tym celu należy się zalogować do swojego konta w serwisie CEIDG. Aby móc elektronicznie wysłać wniosek o zamknięcie działalności (CEIDG-1), konieczne będzie jego autoryzowanie profilem zaufanym. Jeśli go nie posiadamy, można to zrobić poprzez logowanie się do swojej bankowości internetowej lub skorzystanie z dowodu osobistego z warstwą elektroniczną. Wypełniając formularz o zakończenie działalności gospodarczej, uzupełnić należy wszystkie wymagane pola. Na etapie wysyłania formularza online, przeprowadzana jest walidacja. Błędnie wypełnione lub pozostawione puste pola zostaną zaznaczone, a wysyłanie nie będzie mogło być kontynuowane do momentu prawidłowego uzupełnienia wniosku.

B. Likwidacja działalności gospodarczej w urzędzie

Z oczywistych powodów nie każdy przedsiębiorca jest w stanie wyrejestrować firmę przez internet. Dotyczy to szczególnie tych osób, które są w mniejszym stopniu zinformatyzowane i wolą sprawy urzędowe załatwiać bezpośrednio z pracownikiem urzędów. W takim przypadku nie obejdzie się bez wizyty w urzędzie miasta lub gminy i złożenia tam papierowego wniosku o wyrejestrowanie działalności. Na miejscu urzędnik sprawdzi prawidłowość wypełnienia formularza i odpowie na wszystkie pytania jak wyrejestrować działalność gospodarczą.

C. Wyrejestrowanie działalności gospodarczej pocztą

Istnieje również możliwość na zakończenie działalności gospodarczej drogą korespondencyjną. W tym celu należy wydrukować wniosek CEIDG-1, następnie go wypełnić, włożyć do koperty i zaadresować ją do swojego urzędu. Dla bezpieczeństwa, a także pewności że likwidacja działalności gospodarczej przebiegnie prawidłowo, zaleca się wysłanie wniosku listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Jak długo trwa zamknięcie działalności przez internet?

Ile czasu należy sobie zarezerwować na zamknięcie swojej firmy? Wszystko zależy od tego, jaką metodą postanowiliśmy to zrealizować. Zamknięcie działalności przez internet jest najszybsze i pozwala w trybie natychmiastowym na wyrejestrowanie firmy. Odbywa się to dzięki pełnej automatyzacji systemu informatycznego i wprowadzaniu zmian w rejestrach „w locie”. Wystarczy tylko autoryzować swój wniosek jedną z kilku dostępnych metod, a następnie poczekać na potwierdzenie że likwidacja jednoosobowej działalności przebiegło prawidłowo.

CEIDG zamknięcie działalności podczas wizyty w urzędzie

Nieco więcej czasu potrzeba na to, aby wykonać zamknięcie działalności gospodarczej w urzędzie. Jednak mimo wszystko jest to nadal dość szybka i sprawna metoda. Zależnie od sposobu funkcjonowania wybranych urzędów, konieczne może być wcześniejsze umówienie wizyty. Jednak samo wyrejestrowanie działalności odbywa się podczas jednej wizyty. Urzędnik na podstawie złożonego wniosku wprowadza do rejestru CEIDG stosowane zmiany. Działa to na podobnej zasadzie jak zamknięcie działalności przez internet, z tą różnicą że wszystkie czynności wykonuje za nas pracownik urzędu.

Ile trwa zamknięcie działalności drogą pocztową?

Najwięcej czasu potrzeba na zamknięcie jednoosobowej działalności gospodarczej drogą pocztową. Tutaj konieczne jest przewidzenie czasu na doręczenie przesyłki, jej obsługę w urzędzie oraz wykonanie samego zamknięcia. Trzeba także pamiętać o tym, że jeśli wniosek o wyrejestrowanie działalności gospodarczej został wypełniony błędnie, urząd może go nie przyjąć i zostaniemy poinformowani o potrzebie uzupełnienia braków. To rzecz jasna wydłuża zamknięcie działalności o kolejne dni. Podsumowując, cała operacja może trwać od 14 dni wzwyż. Z uwagi na dość długi czas całej procedury, z tej metody likwidowania działalności najczęściej korzystają przedsiębiorcy przebywający za granicą lub nie mogący osobiście stawić się w urzędzie oraz nie dysponujący internetem.

Kiedy możliwe jest zamknięcie działalności gospodarczej?

Prawo nie stawia żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o czas w którym można zlikwidować firmę. Może to nastąpić w dowolnym momencie, w którym właściciel uzna że jest to konieczne. Może to być po kilku latach od założenia firmy, jak również już następnego dnia po jej otwarciu. Oczywiście jednym z podstawowych warunków na to, aby likwidacja działalności gospodarczej (JDG) była skuteczna, jest wywiązanie się z dotychczasowych zobowiązań względem swoich kontrahentów. Zakończenie zleceń, dostawy towarów lub zapłata faktur. Jeśli zobowiązania nie zostaną wypełnione, to wyrejestrowanie firmy w żaden sposób nie chroni przedsiębiorcy przed odpowiedzialnością.

Zamknięcie jednoosobowej działalności gospodarczej a klienci

W dobrym tonie jest poinformowanie swoich klientów o tym że firma została zamknięta. Jest to tym bardziej istotnej, jeśli działalność funkcjonowała przez wiele lat i zdobyła duże grono wiernych i zadowolonych klientów. O tym że odbyło się wyrejestrowanie działalności można poinformować klientów na wiele sposobów. Najprostszą metodą jest umieszczenie stosownego komunikatu na swojej stronie internetowej lub wysłanie wiadomości e-mail do klientów. W treści wiadomości zamieścimy komunikat że odbywa się likwidacja działalności. Warto również zamieścić podziękowania za lata udanej współpracy.

Składki ZUS i podatki US, a zamykanie działalności gospodarczej

Jednym z najważniejszych obowiązków każdego przedsiębiorcy jest terminowe płacenie podatków i odprowadzenie składek na ZUS. Sama likwidacja działalności gospodarczej nie sprawia, że zaległości względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego ulegają zatarciu. One nadal obciążają właściciela, który będzie za nie odpowiadał w ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym przed sądem. Warto również dodać że niespłacone zobowiązania obciążają zdolność kredytową osoby fizycznej, uniemożliwiając np. uzyskanie kredytu hipotecznego na zakup mieszkania lub budowę domu.

CEIDG zamknięcie działalności a informowanie ZUS i US

Wiele osób zastanawia się, czy wyrejestrowanie firmy oznacza, że muszą oni osobno informować o tym fakcie Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz swój Urząd Skarbowy?

  • Zamknięcie działalności ZUS – likwidacja jednoosobowej działalności odbywa się przez formularz CEIDG-1. Informacje o zamknięciu firmy przez przedsiębiorcę automatycznie zostają przekazane do ZUS. W tym momencie wstrzymane jest naliczanie składek. Przedsiębiorca zamykający firmę, zostanie przez ZUS poinformowany o tym, że jego firma przestała być płatnikiem składek. Zakład Ubezpieczeń Społecznych na tę okoliczność przygotowuje i dostarcza właścicielowi zamkniętej firmy druk ZUS ZWPA.
  • Zatrudnianie pracowników, zamknięcie działalności a ZUS – co w przypadku firm, które nie są JDG, tylko zatrudniają pracowników? Tutaj zamykanie jednoosobowej działalności gospodarczej wygląda podobnie jak w w/w opisanych przypadkach. Właściciel także musi wypełnić formularz CEIDG-1, ale oprócz niego również formularz ZUS ZWUA i ZUS ZCNA. Dotyczą one informacji na temat zatrudnianych pracowników.

Wyrejestrowanie działalności gospodarczej w urzędzie skarbowym

Na podobnej zasadzie działa wyrejestrowanie firmy z urzędu skarbowego. Zamknięcie działalności przez internet powoduje, że informacja o tym zostaje również przekazana do urzędu skarbowego. Jeśli przedsiębiorca był płatnikiem VAT, zostaje on wykreślony z rejestru. Osobista wizyta w urzędzie skarbowym jest konieczna jednak wtedy, kiedy likwidowana firma rozliczała się na podstawie karty podatkowej. Zakończenie jednoosobowej działalności gospodarczej oznacza również konieczność zapłaty należnych podatków – VAT i dochodowego, rozliczanego do ostatniego dnia prowadzenia firmy. W przypadku firm, które rozliczają się na podstawie książki przychodów i rozchodów, nie obejdzie się bez przeprowadzenia inwentaryzacji  – spisu z natury. Jego celem jest określenie majątku, którym firma dysponuje.

Zakończenie działalności gospodarczej a firmowa dokumentacja

Zamknięcie działalności wiąże się z wieloma sprawami logistycznymi i organizacyjnymi. Jedna z nich to właściwe zabezpieczenie i zarchiwizowanie całej dokumentacji firmowej. Dotyczy to w szczególności faktur, dokumentów pracowniczych i korespondencji handlowej. Urzędy Skarbowe mają prawo do kontrolowania firm do 5 lat wstecz. Dotyczy to także tych przedsiębiorstw, które zdecydowały się na zamknięcie działalności. Archiwizacja dokumentacji firmowej może odbywać się poprzez jej magazynowanie w pomieszczeniach lub przeniesienie do postaci cyfrowej i zapisanie na dysku komputera lub w chmurze.