Wypróbuj
menu

Jak długo można wystawiać faktury z datą wsteczną w Niemczech?

02.11.2023
Jak długo można wystawiać faktury z datą wsteczną w Niemczech?

Zdarzają się sytuacje, w których przedsiębiorcy lub usługodawcy zapomnieli wystawić fakturę za usługę, która została już wykonana. W takich przypadkach ludzie często pytają: „Jak długo mogę wystawiać faktury z mocą wsteczną?” W Niemczech jest to możliwe pod pewnymi warunkami i podlega pewnym prawnym warunkom ramowym.

Podstawy fakturowania z mocą wsteczną

Przede wszystkim ważne jest, aby zrozumieć, że wystawienie faktury z mocą wsteczną nie jest tym samym, co wystawienie faktury w późniejszym terminie po wykonaniu usługi. Fakturowanie z mocą wsteczną odnosi się do wystawienia faktury za usługę, która została już wykonana w przeszłości, ale nie została jeszcze zafakturowana.

Zgodnie z niemieckim prawem można wystawić fakturę z mocą wsteczną, o ile spełnione są wymogi dotyczące obowiązkowych informacji VAT. Oznacza to, że faktura musi zawierać określone informacje, takie jak numer podatkowy, dokładny opis świadczonej usługi oraz adresy usługodawcy i usługobiorcy.

Możliwe scenariusze wstecznego fakturowania

Istnieją różne sytuacje, w których można rozważyć fakturowanie wsteczne:

 • Usługa nie została jeszcze rozliczona: Jeśli świadczono usługę, za którą nie wystawiono jeszcze faktury, można ją zafakturować z mocą wsteczną. W takim przypadku zwykły termin płatności nie jest oparty na dacie wykonania usługi, ale na dacie wystawienia faktury.
 • Rezygnacja z wystawienia faktury i późniejszy wniosek: Może się zdarzyć, że usługobiorca początkowo zrezygnował z wystawienia faktury, ale później został wezwany przez urząd skarbowy do przedłożenia faktury za już dokonaną płatność. W takich przypadkach faktura powinna zawierać bieżącą datę jako datę wystawienia faktury oraz pierwotną datę wykonania usługi jako datę wykonania usługi. Ważne jest również, aby na fakturze odnotować, że roszczenie zostało już uregulowane.

Wskazówki dotyczące prawidłowego fakturowania z mocą wsteczną

Aby upewnić się, że fakturowanie z mocą wsteczną jest wykonywane prawidłowo i nie powoduje problemów prawnych, należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:

 • Dokładność jest kluczowa: upewnij się, że wszystkie dane na fakturze są prawidłowe i kompletne. Obejmuje to w szczególności obowiązkowe dane dotyczące podatku VAT.
 • Przejrzystość dla klienta: Wskazane jest poinformowanie klienta o fakturowaniu retrospektywnym i wyjaśnienie jego przyczyny. Pozwoli to uniknąć nieporozumień i wzmocni zaufanie między usługodawcą a klientem.
 • Obowiązek prowadzenia dokumentacji: Podobnie jak wszystkie faktury, faktury wystawione retrospektywnie powinny być przechowywane zgodnie z wymogami prawnymi. Służy to nie tylko celom podatkowym, ale także prawnym.

Faktura wystawiona nieterminowo – jakie kroki należy podjąć?

Zgodnie z § 14 UStG, faktura powinna zostać wystawiona nie później niż 6 miesięcy po wykonaniu usługi lub dostawy. Gwarantuje to, że wszystkie świadczone usługi są prawidłowo fakturowane, a odpowiadający im podatek VAT jest prawidłowo płacony. Osoby, które nie dotrzymają tego terminu, narażają się na grzywny. Należy zauważyć, że zasada ta nie ma zastosowania do faktur zwolnionych z podatku.

Nawet po upływie 6-miesięcznego terminu roszczenia nie wygasają automatycznie. Nie ma określonego terminu przedawnienia na wystawienie faktury retrospektywnej. Należy jednak zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii:

 • Powinno być jasne i możliwe do prześledzenia, że zafakturowana usługa została faktycznie wykonana.
 • Jeśli rozpocznie się ogólny okres przedawnienia zgodnie z § 194 i nast. BGB, roszczenia mogą nie być już egzekwowalne.

Niezbędne informacje na fakturze

Aby faktura mogła zostać uznana za zgodną z prawem i aby można było dochodzić roszczeń, musi zawierać pewne informacje wymagane przez prawo zgodnie z § 14 UStG:

 • Wyraźna identyfikacja poprzez nazwę i adres wystawcy, jak również odbiorcy faktury
 • Dane identyfikacji podatkowej, takie jak numer podatkowy i numer identyfikacyjny VAT
 • Unikalny i kolejny numer faktury
 • Data wystawienia faktury
 • Dokładny czas lub okres, w którym usługa była świadczona oraz jej opis
 • Wyszczególnione kwoty i obowiązujące stawki podatkowe, wykazane oddzielnie w każdym przypadku

Niekompletne lub nieprawidłowe informacje mogą prowadzić do odmowy zapłaty przez płatnika. Co więcej, w przypadku braku lub nieprawidłowości niezbędnych informacji mogą pojawić się problemy z organami podatkowymi.

Co się stanie, jeśli zasady nie będą przestrzegane?

Fakturowanie z mocą wsteczną może być przydatne, ale konieczne jest przestrzeganie wymogów prawnych. Nieprzestrzeganie przepisów może skutkować sankcjami, karami lub niekorzystnymi warunkami podatkowymi. Dlatego też zawsze zaleca się zasięgnięcie porady prawnej w przypadku wątpliwości przed wystawieniem faktury z mocą wsteczną:

Ogólnie rzecz biorąc, niemiecki system prawny oferuje elastyczność firmom i usługodawcom, którzy zapomnieli wystawić fakturę na czas. Kluczowe jest jednak przestrzeganie określonych zasad i przepisów, aby uniknąć potencjalnych wyzwań prawnych. Opłaca się zawsze być na bieżąco i upewnić się, że fakturowanie z mocą wsteczną jest wykonywane prawidłowo i w najlepszym interesie firmy.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Kontynuując korzystanie ze strony, zgadzasz się na ich użycie